Ana SayfaHaberler | Duyurular | Avantaj Rehberi | Kim Nerede? | Forum | Fotoğraf Galerisi | Etkinlikler | Linkler | Site İçi Arama | Sanal Tur
» E-mail adresiniz:
» Şifreniz:
  » Web Üyesi Olun
  » Dernek Üyeliği

  » Tüzük
  » Tarihçe
  » Bize Ulaşın
  » Banka Hesap No
  » Yönetim Kurulu
  » Kristal Martı
  » Dernek Üyeliği
  » Dosyalar
  » Kullanım Kuralları
  » Basında Biz

  » Sunduklarım
  » Aradıklarım
  » KALbin Arama

  » Ürünler

  » Emlak
  » Vasıta
  » Eşya
  » Özel Ders
  » Diğer


paylaseNroll® CM

© SAY Ajans
PROJE OKULU KONUSUNDA GELİŞMELER

Basın ve sosyal medyadan da takip ettiğiniz üzere, 1 Eylül 2016 tarihinde yürürlüğe giren Proje Okulları Yönetmeliği çerçevesinde okulumuzun da dâhil edildiği “Proje Okullarında” bu yönetmeliğin getirdiği çeşitli uygulamalar endişeyle karşılanmıştır. Konuyu uzun süredir yakından takip etmekte ve bu yönde temaslar sürdürmekte olan KALİD ve KALEV çeşitli girişimlerde bulunmuş ve 28 Eylül 2016 tarihinde bir bildiri yayımlamıştı.

 

http://kalev.org.tr/haberdetay/3090/proje%20okullar%C4%B1%20uygulamas%C4%B1%20hakk%C4%B1nda%20kalid%20ve%20kalev%20ortak%20a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1%20

 

Gelinen noktada;

 

PROJE OKUL UYGULAMASI ve KADIKÖY ANADOLU LİSESİ

 

Milli Eğitim Bakanlığı bir yönetmelik yayınlayarak aralarında Kadıköy Anadolu Lisesi’nin de bulunduğu 12 köklü okulu da kapsayan 155 okulu proje okulu olarak ilan etti.

 

Bu yönetmelikte birçok düzenleme yer almakla birlikte; ilk olarak uygulamaya alınan madde, bu okullarda 8 yılını doldurmuş öğretmen ve yöneticilerin başka okullara atanması olduğundan, konu kamuoyunda sadece bu yönü ile algılandı. Kadıköy Anadolu Lisesi’nde de 52 öğretmen (toplam öğretmenlerin yaklaşık %65’i) başka okullara tayin edildi. Yerlerine yeni atamalar yapıldı. Bu okullardaki atamaların genel Milli Eğitim sistemi dışına çıkartılarak doğrudan Bakanlık tarafından yapılması gibi bir uygulama getirildi.

 

Ders yılı başladıktan sonra yapılan ve henüz tam da oturmayan bu atamalar neticesinde derslerin boş geçmesi nedeniyle, öğretmen, öğrenci ve veli mağduriyetleri oluştu.

 

Köklü okullarda bu çaptaki büyük değişimlerin ve herhangi bir nitelik ya da başarı kriteri gerektirmeyen atamaların yapılmasının doğuracağı sıkıntılar gündeme geldi.

 

Aralarında Kadıköy Anadolu Lisesi’nin de bulunduğu, köklü camia okulları geçmişleri ve akademik başarıları ile zaten Milli Eğitim için örnek olacak projelere, başarılara ve tarihe sahiptir.

 

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve mezunları bu kaygılarını ve görüşlerini çeşitli şekillerde dile getirdiler.

 

Öğrenci kardeşlerimizin ve velilerimizin, bu uygulamalar nedeni ile oluşan akademik kaygılarını ve görüşlerini dile getirmeleri, bu yöndeki talep ve isteklerini göstermeleri Kadıköy Maarif ruhuna ve duruşuna uygun şekilde hiç bir hukuki ya da idari ihlal oluşturmaksızın devam etmektedir.

 

Bu taleplerin ardında farklı gerekçeler aranması, soruşturma-sorgulama olarak nitelenebilecek davranışlara maruz bırakılmaları doğru değildir. Eğitim dışı unsurların okulun içine girmesi de sorunları büyütmesi ve karmaşıklaştırmasından başka bir işe yaramayacaktır. Bu nevi işlemler, basında ve kamuoyunda yanlış algılamalara neden olmakta ve çözümü güçleştirmektedir.

 

KALİD camia içi duyurularla tespitlerini ve yapacaklarını dile getirmiştir. Bu amaçla girişim ve görüşmelerini sürdürmektedir.

 

 

 

GELİNEN DURUM

 

Özetle, bu yönetmeliğin kamuoyunda, akademik çevrelerde, ilgili taraflarca görüşülmeden ve tartışılmadan, tam da öğretim yılının başladığı haftada uygulanmaya konmasının, doğal olarak tüm proje okullarında bir belirsizliğe neden olduğunu belirterek; yargıya taşınan bu yönetmeliğin ve uygulamalar genelgesinin ilgili tüm tarafların öneri ve katkıları ile tekrar değerlendirilmesi ve revize edilmesini istemiştik.

 

Yönetmelikte tartışılması gereken çok sayıda husus olmakla birlikte şu an için öğretmen tayinleri gündemde olduğundan kamuoyu yönetmeliği sadece bir yönetici ve öğretmen rotasyonu olarak algılamaktadır.

 

Eğitim kadrosunun bu oranda değişiminin, gelenekleri olan okulların kurumsal hafızalarını yıpratacağını tekrar belirtmek isteriz.

 

GELİŞMELER

 

Kadıköy Anadolu Lisesi ile benzer özellikler taşıyan ve geleneği olan diğer okulların mezun derneklerine KALİD tarafından bir davet gönderildi ve yönetmeliğin etkilerini görüşmek üzere bir toplantıya davet edildiler. Bu davete İstanbul Erkek Liseliler Derneği, İzmir Koleji ve Bornova Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği ile Vefalılar Derneği olumlu yanıt vermiştir. Diğer mezun derneklerinden bazıları bu toplantıya katılmayacağını belirtmiş, bazıları davete yanıt vermemiştir. 11 Ekim 2016 tarihinde dernek ofisimizde yapılan toplantıda bu derneklerin Proje Okulları Yönetmeliği ile ilgili olarak ortak hareket etmesi kararı alınmıştır.

 

Proje okulu olarak ilan edilen ve aralarında Kadıköy Anadolu Lisesi’nin de bulunduğu köklü okullarda öğrencilerin ve velilerin taleplerini ilettikleri etkinlikler gerçekleştirilmekte, bu okulların mezunları da çeşitli toplantı ve yayınlarla okullarına destek vermektedir.

 

Tüm derneklerin ortak yaklaşımı, okulda okumakta olan kardeşlerimizin mağduriyetini gidermek ve onları olası okul dışı etkenlerden ve doğabilecek hukuki sorunlardan korumak ve bu yönetmeliğin okullarımızın köklü geçmişlerine ve geleneklerine uygun hale getirilmesini sağlamak yönündedir.

 

ÖNERİLERİMİZ VE YAPILACAKLAR

 

Eğitim yılı başladıktan sonra uygulamaya alınan bu yönetmeliğin, yargı kararları netleşene ve ilgili tüm taraflar görüşlerini ileterek Yönetmeliğe katkı sunana dek, uygulamanın durdurulması sağlanmalıdır.

 

Bu noktadaki öncelikli talebimiz, ülke çapında yüksek başarı elde eden öğrencilerin öğrenim göreceği okullarda görev yapacak öğretmenlerimizin de, öğrencilere benzer şekilde niteliklerinin ve mesleki başarılarının göz önüne alınarak -yakın zamana kadar süre geldiği üzere- sınavla atanmaları gerektiğidir.

 

Yönetmelikte yer alan diğer hususlarla ilgili olarak da daha önce de üzerinde çalışılan ve ilgili mercilere iletilen öneri ve taleplerimiz revize edilerek çeşitli maddeler üzerinde değişiklik önerilerimiz hazırlanmaktadır.

 

Derneklerle yapılan ortak toplantıda Kasım ayının en geç ikinci haftası olacak şekilde konuyu hukuki, idari, akademik boyutlarıyla ele alacak olan bir panel düzenlenmesi ve çıkacak sonuç bildirgesi ile bakanlıktan randevu alınarak yönetmeliğin içeriğindeki değişiklik önerilerini içeren dosya ile birlikte görüşmeye gidilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu panele konusunun uzmanı olan akademisyenlerin yanı sıra belirtilen okulların basında ve kamuoyunda sevilen mezunları da davet edilerek kamuoyu yaratılacak ve basında daha geniş şekilde yer alması sağlanacaktır.

 

Gelişmeler üzerine KALİD, genç martıların hiç bir şekilde mağdur edilmemesi için gerekli talep ve önerilerini Okul Müdürü ve Yöneticilerine iletmiştir.

 

Bu süreç çerçevesinde hukuksal ya da idari problemlerle karşılaşan genç martılarımıza mezun hukukçularımız tarafından hukuki destek sağlanacaktır.

 

Arzu etmeleri halinde göreve iade davası açmayı düşünen öğretmenlerimize hukuki destek sağlanacaktır.

 

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI

 

Süreç içinde belli aralıklarla yapılan çalışmalar bilgilendirme toplantıları ile mezun ve velilerimize aktarılacaktır.

 

İlk toplantı 15 Ekim 2016 tarihinde dernek ofisimizde yapılmış ve 30’u aşkın mezunumuz katılarak görüşlerini bildirmişlerdir. Kendilerine verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyoruz. Bu toplantılar devam edecek olup duyurularımızın izlenmesini rica ediyoruz.

 

İLETİŞİM KANALLARI ve SAĞLIKLI BİLGİ

 

Bu noktada önemli olan bir diğer konu ise sağlıklı ve doğru bilgi akışıdır. Konu ile ilgili olarak KALİD’e ait duyurular sadece aşağıda belirtilen kurumsal / resmi internet sitelerimiz ve sosyal medya hesapları üzerinden yürütülmektedir. Bilgilendirme ve destek talebi için size sağlıklı olarak ulaşmamız önemli olduğundan ve bazı duyurular sadece e-posta yoluyla yapılacağından iletişim bilgilerinizin güncel olduğunu lütfen teyit ediniz.

 

KALİD Facebook hesapları:

 

Kadıköy Anadolu Lisesi / https://www.facebook.com/kadikoymaarif/?ref=page_internal

 

Kadıköy Maarifliler / https://www.facebook.com/KMKAL?fref=ts

 

Kadıköy Maarifliler II / https://www.facebook.com/KMKAL2?fref=ts

 

Twitter: Kadıköy Maarif / @kadikoymaarif

 

Instagram: kalid_official

 

E-posta: bilgi@kalid.org.tr

 

Web sitesi: www.kalid.org

 

Telefon: 0216 347 88 43

 

BİLGİ

 

Yönetmelikle ilgili detaylı bilgi almak isteyenler belirtilen link üzerinden içeriğe ulaşabilir: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901-32.htm

 

Konu ile ilgili olarak basında ve sosyal medyada haber nitelikli çok sayıda görsel ve içerik yer almaktadır. İlgili köşe yazılarından bazılarını aşağıda bulabilirsiniz:

 

Müge İPLİKÇİ (84) - Vatan

http://www.gazetevatan.com/muge-iplikci-995826-yazar-yazisi-proje-okullar-bir-gelenegi-yok-etmek/

 

Orhan BURSALI - Cumhuriyet

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/613777/_Proje_okullari_benim_devlet_okulumdur__istedigimi_yaparim__gidin_ozel_okula..._.html#

 

Nagehan ALÇI – Milliyet

http://www.milliyet.com.tr/bu-okullarda-illa-kadro-gundem-ydetay-2328026/

 

İsmet BERKAN – Hürriyet

http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/ismet-berkan_386/proje-okullar-milli-egitim-bakanliginin-yanlis-projesi_40241837

 

Melis Alphan - Hürriyet

http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/melis-alphan_350/proje-okullar-ne-hakla-ve-hangi-akla-hizmet_40249233

 

Ertuğrul Özkök – Hürriyet

http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/ertugrul-ozkok_10/kadikoy-lisesi-muduru-kardesim-bu-soz-sana_40249204

 

Yılmaz Özdil – Sözcü

http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/yilmaz-ozdil/proje-okul-1442199/

 

Yılmaz Özdil – Sözcü

http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/yilmaz-ozdil/ogretmen-1448672/

 

Gülse Birsel – Hürriyet

http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/gulse-birsel_488/proje-okullar-ne-projesi_40246191

 

Özgür Mumcu – Cumhuriyet

http://www.cumhuriyet.com.tr/m/koseyazisi/614342/Proje_okullar.html  

 

Erdal Atabek - Cumhuriyet 

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/616850/Proje_okullar_mi__Proje_Turkiye_mi_...htm

 

Işıl Özgentürk - Cumhuriyet

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/616512/Bob_Dylan_ve_direnen_liseliler_icin_.html

 

Kanat Atkaya – Hürriyet

http://sosyal.hurriyet.com.tr/yazar/kanat-atkaya_25/bu-ulke-fidani-ogrenciyken-eger_40251470

<<< geri


SIK KULLANILANLARA EKLE | ANASAYFAM YAP

  » Site İçi Arama
  » Internette Arama


Kadıköy Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı Web Sitesi