Kadıköy Maarif Koleji ve
Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği

Yönetim Kurulu

Fehmi Hasanoğlu Başkan 1976
Cihangir Gözükızıl  Başkan Yardımcısı 1978
Murat Özkan Genel Sekreter 1991
Sinan Topkoru Sayman 1990
Handem Baysal Üye 1991
Orhun Aşkın Üye 2011
Şen Günersel Üye 1990