Sizin Kristal Martı Adayınız Kim?

KALİD Kristal Martı Ödülü, mezunlarımızın başarılarını paylaşmak, kendilerini tüm camiaya tanıtarak hem camia içinde belli bir başarı kültürünü geliştirmek, hem de söz konusu gurur ve sevinci mezunuyla, öğretmeniyle, öğrencisiyle hep birlikte paylaşmak için oluşturulmuş bir ödüldür.

Kristal Martı Ödülü, 2001 yılından bu yana verilmektedir. Bu ödül, her biri birbirinden değerli mezunlarımız arasından kendi alanları veya branşlarında belli bir başarıya imza atarak isimlerini duyurmuş, bir bilim veya sanat eseri vermiş ve okulumuzun isminin duyulmasına katkıda bulunmuş mezunlarımız arasından seçilen kişilere verilmektedir. Bu ödüle aday olabilmek için, yukarıdaki kriterler dışında (Yaş, meslek, branş gibi) başka kriter yoktur.

Bu ödüle aday gösterilecek mezunlarımızın, en az bir mezun tarafından, yazılı olarak, gerekçesi ve aday gösterilen kişinin kısa bir özgeçmişi ile birlikte KALİD Yönetim Kurulu'na duyurulan tarihe kadar iletilmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulunun saptadığı ve çoğunluğu Kristal Martılardan oluşan "KALİD Kristal Martı Ödül Komitesi" tarafından değerlendirilerek ödüle hak kazanan adaylar, mezunlarımıza 1 Haziran 2024 Cumartesi günü yapılacak Talaş Günü duyurulur.

Ödüle hak kazanan adayın, Talaş Gününde törene katılması veya (acil durumlarda) yerine bir başkasını vekil tayin etmesi zorunludur.

Aday önerilerinizi, bize 9 Mayıs 2024 Perşembe gününe kadar, aday gösterme gerekçeniz ve adayın kısa bir özgeçmişi ile beraber bilgi@kalid.org.tr adresinden iletebilirsiniz.